Приветствие от Председателя Федерации Независимых Профсоюзов М. В. Шмакова.